Skolor i Torekov och V Karup

Samverkan river V Karup skola och bygger en helt ny skola för 140 mkr. Nu tvingas man banta bygget ca 1100 kvm för att hålla de 140 mkr. Med ca 20% minskning av ytan kan det inte bli lika bra som planerat. I Torekov ger man fortfarande – efter två år –...

Yrkande detaljplanen för Båtsmannen 5 m.fl.

BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt...