Samverkan river V Karup skola och bygger en helt ny skola för 140 mkr. Nu tvingas man banta bygget ca 1100 kvm för att hålla de 140 mkr. Med ca 20% minskning av ytan kan det inte bli lika bra som planerat.

I Torekov ger man fortfarande – efter två år – inga besked om vad som skall hända med Sandlyckeskolan. BP vill som bekant ha fortsatt kommunal skola.

Nu har en mycket seriös intressent dykt upp som vill bedriva friskola med idrott- och naturprofil med 95 anmälda elever. Stiftelsen för nya Sandlyckeskolan får inga svar av kommunledningen. Alla partier har fått påminnelser men bara Bjärepartiet har svarat.

Varför svarar ej de styrande? För M och L borde detta privata initiativ passa perfekt ideologiskt. Men inte här för då genomförs ju inte tidigare skolchef Gitte Dahlins (nu L) tankegångar samt Thomas Andersson (L) och Jens Nygrens (L) käpphäst om ny stor skola i V Karup. Förstår inte att Moderaterna kan stödja detta?

Man kommer med alla medel att kämpa emot en etablering av friskola i Torekov. Helt emot friskolor är man inte eftersom vi har Grevie Montessori där många höga politiker genom åren haft sina barn och där Gitte Dahlin nu är ordförande.

När Loven (lagen om valfrihet i vården) togs bort av Bjärepartiet i samband med entreprenören Ugglans vanskötsel av verksamheten talades det om socialism och tonerna var höga.

Om det var så bra med en entreprenör för 15 brukare av de 350 som har hemtjänst så varför har ni inte återinfört Loven?

Inte heller där har samverkan kommit till skott.

Men för Guds skull svara nu föreningen i Torekov och ge dem ett positivt svar.

Här arbetar vi för att göra Torekov mer lockande för året runt boende, att då stänga skolan är ett stort steg i fel riktning. Byskolan har stor betydelse för närhet, trygghet, gemenskap och ett levande Torekov.

Gör ett omtag på VK skola och anpassa den efter både ekonomi och mindre elevantal tillsammans med skola i Torekov.

Det är svårt att förstå bygget av en stor skola i V Karup med tanke på att endast 20 elever kommer från själva byn och att bygget sker på bekostnad av Torekov och Grevie. Investeringen på 140 mkr är den största i kommunens historia och upptar större delen av investeringsutrymmet för 2021 och 2022.

Tänk om och gör rätt

Bo Wendt Bjärepartiet, Oppositionsråd

Inge Henriksson Bjärepartiet