VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

Vi vill utveckla det som gör Bjäre unikt.
Vi vill bevara det som gör att så många människor vill besöka Bjäre.
Vi vill odla de naturvärden som gör Bjäre så vackert.
Vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Vård & omsorg

Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktionshindrade i våra olika kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet. Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand vid eventuella prioriteringar.

Skola & utbildning

Vi vill arbeta för alternativa utbildningar t.ex. genom yrkeshögskola och lärlingsutbildningar. Skapa attraktiva program som lockar elever till gymnasieskolan.

Naturvärden

Vi vill verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring, på land, till havs och i luften skall motverkas med kraftiga medel. Grundvatten som dricksvatten.

Boende & byggande

Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter för att därigenom skapa varierat boende för våra innevånare till skäliga kostnader.

Trafik & kommunikation

Väl utbyggd kollektivtrafik skall finnas till alla kommundelar. Vi vill öka möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna. Arbeta för Öresundståg som stannar både i Båstad och Förslöv.

Transparens

Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet inom politiken. Kommunen kämpar med ekonomin och vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs, inte på onödig byråkrati och konsulter.

Bli medlem
Här

Genomförd politik 

1

Vård & omsorg

Påbörjade arbetet med ett nytt äldreboende i Förslöv, Haga park.  Förvaltningen fick nya lokaler i Trafikverkets tidigare kontor i Förslöv.

2

Skola & utbildning

Ny förskola i Förslöv uppförd, invigd 2018. Ny skolorganisation för kommunens skolor. Ändrades dock till viss del efter valet.

3

Kultur & fritid

 Ny friidrottsanläggning byggdes vid Örebäcksvallen. Dalmans park rustades upp.

4

infrastruktur

 Avtal om reningsverk med Laholm upprättats. Anslag till fastighetsunderhåll höjdes med 50%. Avtal med Sydvatten om dricksvatten till södra delarna upprättats.

5

Trafik & kommunikation

Nya stationer i Båstad och Förslöv med timmestrafik. Gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen. 

6

Trygghet

Genomfört omfattande DNA-märkningsprokjekt

Bjärepartiet på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 month ago
Bjärepartiet

MOTION SFI-kör

SFI-kör i samarbete med kulturskolan. ungdomsgårdarna och SFI.

Båstads kommun ska i alla lägen sträva efter att vara en inkluderande kommun. Därför vill Bjärepatiet ge utökat uppdrag för samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI.

Laholms kommun har ett brett, fördjupat och lyckosamt arbete via kulturskolan för barn, unga och vuxna. Detta arbete stärker samhörigheten; det ger gemenskap, kamratskap och inkluderar olika åldrar, socialgrupper och nationaliteter.

Deras arbete fångar upp, skapa mening och alternativ till det stillasittande och många gånger så destruktiva samhälle vi lever i idag.

Steg ett är att vi önskar att det startas upp en SFI-kör, likt den i Laholms kommun. Det finns överhuvudtaget ingen kör i vår kommun utom via kyrkan. Det ger inte möjlighet till den gemenskap som körsång ger. Flera av våra kommuninvånare delar inte kristna värderingar och kan därför inte delta i kyrkorummet.

En SFI-kör skulle med tiden kunna utvecklas till att ha två program - dels ren SFI-kör och dels en kör som är uppblandad med övriga sångintresserade i kommunen.

Vi vet alla vad sång, musik och rörelse betyder för att stärka gemenskapen och skapa glädje. Inom antropologin säger man att det bl.a. är så man förstärker och reproducerar sin kultur och gemensamma grund. Vi vet också att det ökar vårt välmående och öppnar våra sinnen.

Det är berikande att våra bjärebor får ta del av olika nationaliteters kultur via sång och musik. Med tiden kan det utvecklas med hjälp av eldsjälar, kulturskolan och ungdomsgårdarna. T.ex. kan det ge grund för fler kulturella uttryck som olika former av konst, kläder, mat, mm.

Med det sagt önskar Bjärepartiet uppdra åt tjänstemännen att utreda möjligheten för det angivna.

För Bjärepartiet
Helena Kruse
Bo Wendt
Marianne Eriksson-Mjöberg
Ingrid Edgarsdotter
Arne Tegsell
Helena Stridh
Eva Maltesson
Inge Henriksson
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Superbra initiativ!!!

2 months ago
Bjärepartiet

MOTION
SOLCELLSANLÄGGNING

Motion till kommunfullmäktige angående solcellsanläggning.

Bjärepartiet föreslår att vi snarast utreder anläggandet av en större solcellsanläggning på den av oss ägda marken, ca 10 ha i Eskiltorp i vattenskyddsområdet kring vår största och viktigaste vattentäkt. Platsen bedöms av oss som synnerligen lämplig med hänsyn till att marken ej får brukas normalt med hänsyn till vattenskyddet. Fördelarna med egen produktion av el i dessa tider behöver vi av naturliga skäl inte gå in på.

För Bjärepartiet
Bo Wendt
Arne Tegsell
Haakon Böcker
Karin Schmidt
Inge Henriksson
Helena Kruse
Eva Maltesson
Claes Sjögren
Helena Stridh
Ingrid Edgarsdotter
... See MoreSee Less

2 months ago
Bjärepartiet

TACK alla ni som gav oss förtroendet att förvalta era röster de kommande 4 åren!
Vi är självklart ledsna över vårt försämrade valresultat men kommer fortsätta att arbeta hårt och göra vårt bästa för kommunen och dess invånare.

Mvh Bjärepartiets partigrupp och styrelse.
... See MoreSee Less

3 months ago
Bjärepartiet

Kommunen har näst sämsta hemsidan i Sverige… ... See MoreSee Less

Kommunen har näst sämsta hemsidan i Sverige…

Comment on Facebook

vi får nog anställa fler kommunikatörer... eller inte..

Ladda mer