Motioner

Akuella motioner:

Bp vill att kommunen driver på gällande fler solceller.

Bp vill ha en äldreombudsman.

Bp vill att det ska ges möjlighet för äldre att äta på kommunens skolor.

Bp vill aktivt värna insekterna och omvandla ett flertal av kommunens gräsytor till blomsterängar.

Bp vill att en kommunen startar en SFI-kör