YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora.

YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora. Med anledning av styrets till vissa delar uteblivna och förhalade information till Sankta Thoras Stiftelse som vill driva Nya Sandlyckeskolan i Torekov när kommunen lämnar – huruvida...

Skolor i Torekov och V Karup

Samverkan river V Karup skola och bygger en helt ny skola för 140 mkr. Nu tvingas man banta bygget ca 1100 kvm för att hålla de 140 mkr. Med ca 20% minskning av ytan kan det inte bli lika bra som planerat. I Torekov ger man fortfarande – efter två år –...

Prestigefull investering hotar välfärden

Kommunledningens prestige att inte ompröva Båstads största investering genom tiderna hotar framtida välfärd. Kommunrevisionen rikttade skarp kritik mot kommunledningens bristande kontroll på investeringar i början av året och att investeringsutrymmet framöver är...