YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora.

YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora. Med anledning av styrets till vissa delar uteblivna och förhalade information till Sankta Thoras Stiftelse som vill driva Nya Sandlyckeskolan i Torekov när kommunen lämnar – huruvida...

Yrkande detaljplanen för Båtsmannen 5 m.fl.

BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt...