Mandatperiod 2023-2026

Våra ledamöter

Inge Henriksson

Torekov, Fd. företagsledare
Kontakt: inge.henriksson@bastad.se

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande Socialnämnden
Ledamot Valberedningen

Född i Vegeholm, bott i Torekov i 35 år, är gift och har fyra vuxna barn. Viktigt med en bra äldreomsorg och skola, samt att värna om byarna runt Båstad som också ingår i kommunen. Som tidigare ungdomstränare för Rögle BK är det viktigt för mig att kommunen ger idrotts- och andra ungdomsföreningar ett bra stöd. Värnar också för de svaga i samhället.

Fritid: familj o golf.

Helena Stridh

Östra Karup, Statsanställd
Kontakt: helena.strid@bastad.se

Uppdrag:
2:e vice ordförande Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Född i Bjuv, uppväxt i Ängelholm, sedan 18 år boende på hästgård i Östra Karup. Sambo, vuxna barn. Brinner för barn- och integrationsfrågor.

Alla ska behandlas med respekt och omtanke i vår kommun, oavsett bakgrund.

Vill att vi bevara det unika för Bjäre: jordbruket, små samhällen, tätorternas unika byggnader, parker och vår fantastiska natur.

På fritiden umgås jag med familjen, rider, sjunger, läser och flugfiskar.

Ingrid Edgarsdotter

Grevie, Undersköterska/förskolepedagog
Kontakt: ingrid.edgarsdotter@bastad.se

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Stort intresse för återbruk, biodlande och hållbar utveckling. Uppvuxen och fortfarande boende på Bjärehalvön. Jag vill ha ett rättvist samhälle, där alla röster hörs och blir lyssnade på. Vi förvaltar vår bygd till våra efterkommande, och vi måste besluta utifrån vad som är bra både nu och framöver. Jag har varit kommunpolitiskt aktiv sedan 1998, är ordinarie ledamot i Vård och Omsorgsnämnden, samt i kommunfullmäktige. Ogillar överdriven exploatering och anser att det som är bäst för Bjäre är att behålla det småskaligt och bevara vår unika natur.

Bo Wendt

Båstad. Fd miljöchef
Kontakt: bo.wendt@bastad.se

Uppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare styrelsen Båstadhem AB
Ersättare Valberedningen

Arbetar för att öka medborgarinflytande och minskad byråkrati. Ökad tillgänglighet, bättre service åt kommuninvånarna. Arbetar för lägre kommunala va och miljötaxor. Vi står inför stora utmaningar med fler äldre och även yngre som pressar ekonomin. Vi behöver därför jobba med verksamhetsutveckling. Vi måste jobba med innovation och hitta nya lösningar.

Trygghet och integration, arbetsmarknad är superviktiga frågor där mycket gått snett sista 30 åren.

Samhället måste bli mänskligare för just nu brister det på många områden.

Claes Sjögren

Båstad, Pensionär
Kontakt: claes.sjogren@bastad.se

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot Valnämnden

Född i Kalmar, uppvuxen i Solna, inflyttad till Båstad 1985 efter att ha varit sommarboende varje år dessförinnan. Varit engagerad i tennisen, i kappseglingen och senast i golf. Har varit styrelseledamot i Handelsklubben och Hantverksföreningen i Båstad och i Båstad Turism. Under innevarande valperiod har jag varit ersättare och närvarande/tjänstgörande vid de flesta Kommunstyrelsemöten, Vård- och Omsorgsnämnden m.fl.

Mina intressen ligger i att göra nytta och arbeta för att alla kommuninnevånare ska ha det bra och att alla behandlas lika.

Arne Tegsell

Båstad, Pensionär
Kontakt: arne.tegsell@bastad.se

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Styrelsen Båstadhem AB

Fd. företagare med fokus på boendefrågor. Idag ledamot i Båstadhem.
Fastboende i Båstad sedan 2014. Intresserad av föreningsliv och lokalpolitik.
Våra medborgare bör erbjudas fler upplåtelseformer med intressanta boende i vår kommun. Skolan och seniorfrågor är den största utmaningen i framtiden och måste prioriteras. Vår kommun med sitt unika läge och fina miljö skall bevaras för framtida generationer. Det skall vara intressant att starta verksamheter i kommunen som ger service och skapar sysselsättning.

Eva Maltesson

Båstad, Undersköterska
Kontakt: eva.maltesson@bastad.se

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen


Född uppväxt och boende i Båstad. Varit egen företagare med min man i bensinstation/bilverkstad branschen 17 år. Familjehem i över 20 år. Jobbat som utbildad undersköterska i Båstad kommun 1996 till 2020. Tidigare hobbyuppfödare av svenska halvblodshästar, svensk ridponny samt dansksvensk gårdshund.

Barnen är vår framtid, våra förhoppningar. Seniorerna är vår historia, vår trygga grund. De däremellan är vårt samhälles puls, vår styrka och våra möjligheter. Alla är lika viktiga för mej!

Marie-Louise Nilsson

Häljarp, Pensionär
Kontakt: marie-louise.nilsson@bastad.se

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige
Nämndeman Helsingborgs Tingsrätt

Uppväxt i Torekov bor numera på en gård i Häljarp med sambo.
Har suttit som ledamot i utbildningsnämden. Har insett hur viktigt det är för våra förskolebarn och elever att de får en lugn och trygg skola med god bemanning av lärare och pedagoger. Och satsa på närodlad och svensk mat till våra förskolebarn och elever. Vi ska tänka på vår unika natur och miljö och inte bygga sönder den, vill ha kvar det småskaliga och det öppna landskapet. För mig är naturen viktig går mycket och fotograferar på min fritid.

Christer Paulsson

Häljarp, Lantbrukare
Kontakt: christer.paulsson@bastad.se

Uppdrag:
2:e vice ordförande  / ordinarie ledamot i  Miljö och Byggnadsnämnden

Född och uppväxt på generations gård i Häljarp, där jag och min sambo bor. Sitter som ersättare i Miljö och Byggnadsnämnd. Vill bevara det småskaliga på Bjäre och gå varsamt fram med utbyggnad. Bevara strandskyddet så att alla kan ha glädje av vår fina kust och natur.

Övriga ledamöter:

Haakon Böcker

Östra Karup, Pensionär
Kontakt: haakon.bocker@bastad.se

Uppdrag:

Claes Sundin

Förslöv, Författare
Kontakt: claes.sundin@bastad.se

Uppdrag:
Ersättare Utbildningsnämnden

Ingvar Andreasson

Hemmeslöv, Pensionär
Kontakt: ingvar.andreasson@bastad.se

Uppdrag:
Ledamot Kommunrevisionen
Lekmannarevisor Båstadhem AB