Ledamöter

KS: Bo Wendt, Inge Henriksson

KF: Bo Wendt, Helena Stridh, Marianne Eriksson-Mjöberg, Inge Henriksson, Claes Sjögren, Haakon Böcker, Göran Håkansson

Miljö- och byggnadsnämnden: Ingrid Edgarsdotter, Haakon Böcker

Vård och Omsorg: Marianne Eriksson-Mjöberg, Ingrid Edgarsdotter, Claes Sjögren

Utbildningsnämnden: Helena Stridh, Marie-Louise Nilsson

Socialnämnden: Inge Henriksson

Båstadhem: Arne Tegsell, Birger F.

Kommunal revision: Ingmar Jönsson, Ingvar Andreasson