Budget

Bjärepartiet vill effektivisera mer och ser bekymrat på att kommunens låneskuld ökar på grund av kommande investeringar. Här pekar man bland annat på kostnaden för att bygga Västra Karups skola.

Läs mer om Bjärepartiets budgetförlsag för 2022