BP anser det angeläget och positivt att platsen vid den före detta stationen får en ansiktslyftning och ett minnesmärke..

Vi anser dock att vi för 300 tkr kan få så mycket mer än två katter på en bänk.

Platsen är historisk och skulle kunna utformas som ett monument över det svåra järnvägsbygget över H-ås omkring 1885. Grevie är den högsta punkten på västkustbanan och här möttes tågen i mer än hundra år. Här växte Grevie stationsamhälle fram och NP startade sin verksamhet. Här kördes sommargäster i hästskjutsar till Torekov där badlivet startade. Här finns en fantastisk historia som skulle kunna berättas via ett antal skyltar och något med anknytning till järnvägen.

Idag är platsen en lämplig och natulig rastplats på den fina cykelvägen på järnvägsbanken.

Vi föreslår återremiss på ärendet och att ett nytt förslag tas fram i samråd med vägföreningen i Grevie, Np Nilsson o Gunder Jönsson, Grevie Gik och Lindab.

För Bjärepartiet
Bo Wendt, Gruppledare

Yrkande KS 201208