Prestigefull investering hotar välfärden

Kommunledningens prestige att inte ompröva Båstads största investering genom tiderna hotar framtida välfärd. Kommunrevisionen rikttade skarp kritik mot kommunledningens bristande kontroll på investeringar i början av året och att investeringsutrymmet framöver är...