YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora. Med anledning av styrets till vissa delar uteblivna och förhalade information till Sankta Thoras Stiftelse som vill driva Nya Sandlyckeskolan i Torekov när kommunen lämnar – huruvida Stiftelsen kommer få hyra eller köpa byggnaden med mark – har Bjärepartiet i dagens KS yrkat följande med stöd av C.

Yrkande Sankta Thora. BP yrkar att det uppdrages till kommundirektören att snarast förhandla fram ett hyres- eller köpeavtal för Sandlyckeskolan med stiftelsen Sankta Thora.

För Bjärepartiet, Bo Wendt, Gruppledare