Inlägg i NST från 29 oktober 2021

Glädjande besked från skolinspektionen för stiftelsen Sankta Thora och alla som vill ha kvar skolan i Torekov.

Nu återstår bara ett besked fån kommunledningen om Sankta Thora får hyra eller köpa skolan i Torekov. Nu har det gått tre år och fortfarande får vi inget svar från kommunledningen vad som skall ända med skolan.

Utbildningsnämndens ordförande, Tomas Nerd, säger i NST 21-8 att kommunen måste bygga en skolorganisation för alla barn om stiftelsen skulle misslyckas och beslutet ändrar därför inte färdigställandet av V Kaups skola som i en situation med friskolan i Torekov kommer att sakna drygt 100 elever. Nerd säger vidare att det påverkar driftsekonomin negativt.

Bp har varnat för detta. Med 110 elever mindre i den stora skolan som är under uppförande blir det ca 10 mkr minde skolpeng till den egna verksamheten. Skolan kunde byggts hälften så stor och eftersom varje elevplats kostar ca 500 000 kr kunde bygget bantats 55 mkr. I en redan ansträngd ekonomi med en galopperande upplåning hade det varit att föredra.

Vi har vid ett otal tillfällen påtalat detta och att endast 20 elever kommer från själva bykärnan V Karup. Storbygget är svårt att förstå med tanke på att eleverna ska bussas från de större orterna, Grevie och Torekov.

Skolorna ska ligga där eleverna finns.

Argumentet ovan att bygga en skolorganisation för alla elever besvarar vi med att den organisationen redan finns, med bla Torekovs skola.

Skulle stiftelsen misslyckas, vilket vi inte tror, är det bara att öppna kommunal skola i den nuvarande skolan.

Låt nu inte en ny översiktsplan sätta käppar i hjulet för skolan. Släng prestigen åt sidan och upplåt skolan åt stiftelsen och släck inte ljuset ytterligare i Torekov. Orten behöver barn och rörelse.

Bo Wendt, oppositionsråd Bp

Inge Henriksson, Bp