På kommunfullmäktige den 15 december var åter miljötaxan uppe för beslut. Nytt var förslaget att alla våra mindre djurhållare med mer än 10 djurenheter skulle betala en årlig miljöavgift på 3000 kr. Bjärepartiet yrkade att årlig tillsynsavgift 3000 per år skulle ändras till timtaxa på 975 kr vid besök. Det är nämligen så att enligt uppgift från miljökontoret så har vissa gårdar inte haft besök sedan 2011. Med nya förslaget som beslutades drabbas djurhållarna av en årlig miljöskatt utan att få något för denna. Numera har djurtillsynen lagts över på länsstyrelsen så det finns inte så mycket att inspektera som tidigare.

Som gammal miljöchef i Båstad i ca 30 år hade jag och mina politiker stor förståelse för djurhållarna och insåg vikten av att ej irritera jordbrukarna med oskäliga avgifter eftersom vi såg betydelsen av betande djur för att bevara vår unika natur. Avgiftsuttaget var då politiskt kontroversiellt och speciellt Centern var helt emot avgifter. Det var då det! När jag gick upp och yrkade nej till årlig avgift trodde jag i min enfald att vi i Bjärepartiet hade C med oss. Men icke! Borde kanske anat detta med tanke på att vi aldrig fått med C när vi agerat för mindre krav på enskilda avlopp. Samverkan för Bjäre var inget att hoppas på då de oftast går på tjänstemannaförslagen. Så också denna gång. Endast Sverigedemokraterna stödde Bjärepartiet. Efter att i många år inte känt igen C centralt har nu även detta nått lokalplanet.

Bo Wendt, Oppositionskommunalråd och Partiledare för Bjärepartiet