Våren 2021 ställde vi en interpellation till kommunalrådet med frågan vilken tanke och affärsidé kommunledningen har med de av kommunen ägda fastigehterna Hamnen 3 i Torekov och kontorsfastigheten Plommonet, fd försäkringskassan och lokaler för socialtjänsten.

Nu återkommer vi med kontorsfastigheten Plommonet som nu stått tom i snart 7 år med underhållsvärme. Fastighetens skick har inte blivit bättre på 7 år utan underhåll och med tappade hyresintäkter. Agerandet är ett tydligt exempel på att Båstad kommun inte skall äga hyresfastigheter och ej heller fd kontorsfastigheter. Kommunstyrelsen vice ordförande har vid olika tillfällen uttryckt att nu skall det bli ordning och reda och effektivitet i fastighetsförvaltningen inte minst efter bildandet av Båstads kommunhus. Varför händer inget med fastigheten?

För Bjärepartiet

Bo Wendt och Inge Henriksson