Antal väckta interpellationer och enkel fråga i KF, fr.o.m. KF:s sammanträde 2018-10-17.

Antal från BP:

  • interpellation – 9 av 10
  • enkel fråga – 22 av 22

Här på vår hemsida och på vår fb-sida finner ni ett antal av våra frågor och interpellationer.