Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Nämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Samtliga ledamöter:
Ulf Jiewertz M – ordf.
Rustan Svensson M
Kerstin Larsson KD
Iréne Ebbesson S – v.ordf.
Jenny Hamringe L
Marianne Eriksson Mjöberg Bp
Ingrid Edgarsdotter Bp
Claes Sjögren Bp
Ib Nilsson C