Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning.

Samtliga ledamöter:
Thomas Nerd S – ordf.
Ingrid Zäther S
Linda Bertilsson Ivarsson M
Susanne Jung M – v.ordf.
Helena Stridh Bp
Marie-Louise Nilsson Bp
Uno Johansson C
Linnea Gunnarsson-Elvertsson C
Mats Lundberg L