Miljön

Bjärepartiet värnar miljön och vill aktivt driv aktuella miljöfrågor.

Bjärepartiet vill att solenergi nyttjas mer i kommunen. Idag den 2020-10-08 kan man läsa om våra önskemål

Vår unika miljö fordrar konstant bevakning. Kommunens miljöprogram måste utvecklas att omfatta allt som påverkar vår miljö.

Bjärepartiet vill därför:

 • säkerställa den biologiska mångfalden på Bjärehalvön och utveckla ekoturismen samt verka för främjandet av gårdsbutiker och närproducerade livsmedel.
 • främja ekologisk livsmedelsproduktion
 • utbyggnad av solceller
 • bevara Bjäres karaktär genom att förvalta de natur och kulturtillgångar vi har inom kommunen.
 • ordna god tillgång till byggbar mark. verka för att kommunen har en god planberedskap med byggklara tomter till rimligt pris.
 • att dricksvattenförsörjningen skall baseras på lokalt grundvatten och inte på Bolmens ytvatten.
 • förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför den egna kommunen.
 • skydda våra stadsbilder genom att bevara den unika karaktären av byggnader, gator och grönområden.
  att de riksintressen för natur och kultur som har utpekats i kommunen skyddas för exploateringar.
 • starta konkreta arbeten med att förbättra miljön längs våra stränder och försköna hela Bjärehalvön.