Kommunstyrelsens au

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au)
KS au bereder ärenden till kommunstyrelsen (KS) och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Förhandlingsutskott
Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KS au. Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision.