Båstads kommun måste anpassa trafikförhållandena i kommunen till den för årstiden rådande befolkningsmängden. Genom att skapa parkeringsplatser vid infarterna till Båstad centrum och erbjuda gratis busstrafik under sommarsäsongen mellan Prästliden/Norrviken och Hemmeslöv/Östra Karup kan vi minska belastningen på genomfartsleden genom centrum.

Bjärepartiet vill utöka kollektivtrafiken för såväl de boendes som för miljöns bästa. Vi vill arbeta med Skånetrafiken för att bussarna skall gå när de mest behövs.

Bjärepartiet vill därför:

  • förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen och verka för olika alternativa kommunikationsmedel för pendling till arbete och studier.
  • fortsätta bygga gång- och cykelbanor över hela Bjäre komplett med utplacerade cykelpumpar.
  • verka för en väl fungerande färdtjänst för kommunens invånare.
  • ta bort parkeringsautomater och i stället använda P-skivor.