Miljö

Vår unika miljö fordrar konstant bevakning. Kommunens miljöprogram måste utvecklas att omfatta allt som påverkar vår miljö.
Som turistkommun är omsorgen om landskapsbilden mycket viktig, vi ska inte bygga bort det som är unikt för Bjäre och som gör att människor vill bo i och besöka bygden.

Alla kommundelar skall få möjlighet att utvecklas, inte bara centralorterna. Vi vill att alla våra samhällen skall göras attraktiva året om genom välskötta grönområden och inbjudande infarter.

Bjäre skall leva året om både vad gäller företagsamhet och turism. Vi vill aktivt marknadsföra vår bygd genom utveckling av varumärket Båstad och Bjäre och profilera Bjäres styrkor. Goda idéer ska ges de bästa förutsättningarna att kunna omvandlas till långsiktigt och hållbart företagande.

Bjärepartiet vill därför:

 • säkerställa den biologiska mångfalden på Bjärehalvön och utveckla ekoturismen samt verka för främjandet av gårdsbutiker och närproducerade livsmedel.
 • bevara Bjäres karaktär genom att förvalta de natur och kulturtillgångar vi har inom kommunen.
 • förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför den egna kommunen.
 • skydda våra stadsbilder genom att bevara den unika karaktären av byggnader, gator och grönområden.
 • att de riksintressen för natur och kultur som har utpekats i kommunen skyddas för exploateringar.
 • starta konkreta arbeten med att förbättra miljön på våra grönytor, längs våra stränder och försköna hela Bjärehalvön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår unika miljö fordrar konstant bevakning. Kommunens miljöprogram måste utvecklas att omfatta allt som påverkar vår miljö. Som turistkommun är omsorgen om landskapsbilden mycket viktig.

Bjäre skall leva året om både vad gäller företagsamhet och turism. Vi vill aktivt marknadsföra vår bygd genom utveckling av varumärket Båstad och Bjäre och profilera Bjäres styrkor med tonvikt på:
– turism och natur
– ekologisk livsmedelsproduktion
– utbildning och kultur
– god näringslivsmiljö
– småindustri

Alla kommundelar skall få möjlighet att utvecklas, inte bara centralorterna.

Vi vill att alla våra samhällen skall göras attraktiva året om genom välskötta grönområden och inbjudande infarter.

Bjärepartiet vill därför:

 • säkerställa den biologiska mångfalden på Bjärehalvön och utveckla ekoturismen samt verka för främjandet av gårdsbutiker och närproducerade livsmedel.
 • bevara Bjäres karaktär genom att förvalta de natur och kulturtillgångar vi har inom kommunen.
 • ordna god tillgång till byggbar mark. verka för att kommunen har en god planberedskap med byggklara tomter till rimligt pris.
 • att dricksvattenförsörjningen skall baseras på lokalt grundvatten och inte på Bolmens ytvatten.
 • förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför den egna kommunen.
 • skydda våra stadsbilder genom att bevara den unika karaktären av byggnader, gator och grönområden.
  att de riksintressen för natur och kultur som har utpekats i kommunen skyddas för exploateringar.
 • starta konkreta arbeten med att förbättra miljön längs våra stränder och försköna hela Bjärehalvön.