Den kommunala servicen är i stora drag bra, men behöver alltid ses över för förbättringar.
Båstads kommun skall vara effektivt styrd och hushålla väl med skattebetalarnas pengar, och behandla de offentliga medlen som om de vore egna.

Bjärepartiet vill att privatiseringar av kommunal verksamhet skall ske med stor försiktighet. Kortsiktig ekonomisk vinst kan snart bli mycket kostsam då  kommunens egen verksamhet utarmas och ineffektiviseras. Privata intressen får inte ta russinen ur kakan. Skolbarn och vårdbehövande får inte bli en handelsvara.

Våra politiker skall vara öppna med sina personliga engagemang och tydliggöra eventuella jävsituationer. Beslut skall endast tas utifrån medborgarkollektivets bästa. Beslut gentemot enskilda skall vara rationella och begripliga för den det angår.

Det skall vara lätt att nå den som är förtroendevald och att få information om kommunens agerande och beslutsfattande. Kommunen ska ha en effektiv ”one-stop” reception så att ett telefonsamtal skall räcka för att få rätt information.

Skatter och avgifter skall hållas på en så låg nivå som möjligt och vara förståeliga för medborgarna. Nuvarande tillsynsavgifter är orimliga. Våra skatter skall i första hand användas till vård, omsorg och skola.

Den kommunala tjänstemannaorganisationen skall vara effektiv och endast syssla med ärenden viktiga för kommunen. 
Tjänstemännen skall värderas med goda arbetsförhållanden så att de stannar i kommunen.