Nytt särskilt boende skall ligga i Hemmeslöv eller i Grevie by.

Bjärepartiet vill att man parallellt utreder lokalisering av ett nytt Särskilt Boende (SäBo) för personer med kognitiv svikt i a: Hemmeslöv (mittemot Willys där färdig plan är beslutat) och b: Grevie 38:1 (Grevie by, även kallad Travbanan). Båda dessa alternativ har flera fördelar jämfört med de fyra förslag som föreligger. I Grevie by kan man samarbeta med Almgården, ett befintligt Silvia-certifierat boende för personer med kognitiv svikt/ demens.

Ett stort problem framöver är att kunna rekrytera personal till äldreomsorgen och hur personalen ska ta sig till och från arbetet. Det finns bra kommunikationer till och från våra båda förslag.

Vi vill se en lokalisering till en plats där man kan bygga ett boende på en stor tomt,(”park”), att det skapas en fin utemiljö och att arbetskraften bor nära eller kan använda bra kollektivtrafik.

Vid KS sammanträde i mars beslutades att vårt nya SäBo ska ligga i V Karup eller Grevie. Av diskussionen i KS och i Vård- och omsorgsnämnden kan man dra slutsatsen att Samverkan för Bjäre har alternativet intill Bjäre Skola i V Karup som förstahandsval. Vi ser inte att de önskemål som listats uppfylls där. Vi i Bjärepartiet anser att vårt nya SäBo ska placeras på bästa möjliga plats, med optimal tillgänglighet för personal och besökande. För oss i Bjärepartiet har en lokalisering till Hemmeslöv eller Grevie by stora fördelar och vi vill att man tar med dessa alternativ i lokaliseringsutredningen.

Bo Wendt, Bjärepartiet
Ingrid Edgarsdotter, Bjärepartiet
Claes Sjögren, Bjärepartiet
Eva Maltesson Bjärepartiet