Val 2022

Våra kandidater

Inge Henriksson

71 år, Torekov, Fd. företagsledare

Född i Vegeholm, bott i Torekov i 35 år, är gift och har fyra vuxna barn. Viktigt med en bra äldreomsorg och skola, samt att värna om byarna runt Båstad som också ingår i kommunen. Som tidigare ungdomstränare för Rögle BK är det viktigt för mig att kommunen ger idrotts- och andra ungdomsföreningar ett bra stöd. Värnar också för de svaga i samhället.

Fritid: familj o golf.

Helena Stridh

53 år, Östra Karup, Statsanställd

Född i Bjuv, uppväxt i Ängelholm, sedan 18 år boende på hästgård i Östra Karup. Sambo, vuxna barn. Brinner för barn- och integrationsfrågor.

Alla ska behandlas med respekt och omtanke i vår kommun, oavsett bakgrund.

Vill att vi bevara det unika för Bjäre: jordbruket, små samhällen, tätorternas unika byggnader, parker och vår fantastiska natur.

På fritiden umgås jag med familjen, rider, sjunger, läser och flugfiskar.

Ingrid Edgarsdotter

65 år, Grevie, Undersköterska/förskolepedagog

Stort intresse för återbruk, biodlande och hållbar utveckling. Uppvuxen och fortfarande boende på Bjärehalvön. Jag vill ha ett rättvist samhälle, där alla röster hörs och blir lyssnade på. Vi förvaltar vår bygd till våra efterkommande, och vi måste besluta utifrån vad som är bra både nu och framöver. Jag har varit kommunpolitiskt aktiv i tjugofyra år och är ordinarie ledamot i Vård och Omsorgsnämnden samt i Miljö och Byggnadsnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige. Ogillar överdriven exploatering och anser att det som är bäst för Bjäre är att behålla det småskaligt och bevara vår unika natur.

Bo Wendt

69 år. Båstad. Fd miljöchef i 30 år. Nu oppositionsråd

Arbetar för att öka medborgarinflytande och minskad byråkrati. Ökad tillgänglighet, bättre service åt kommuninvånarna. Arbetar för lägre kommunala va och miljötaxor. Vi står inför stora utmaningar med fler äldre och även yngre som pressar ekonomin. Vi behöver därför jobba med verksamhetsutveckling. Vi måste jobba med innovation och hitta nya lösningar.

Trygghet och integration, arbetsmarknad är superviktiga frågor där mycket gått snett sista 30 åren.

Samhället måste bli mänskligare för just nu brister det på många områden.

Claes Sjögren

74 år, Båstad, Pensionär

Född i Kalmar, uppvuxen i Solna, inflyttad till Båstad 1985 efter att ha varit sommarboende varje år dessförinnan. Varit engagerad i tennisen, i kappseglingen och senast i golf. Har varit styrelseledamot i Handelsklubben och Hantverksföreningen i Båstad och i Båstad Turism. Under innevarande valperiod har jag varit ersättare och närvarande/tjänstgörande vid de flesta Kommunstyrelsemöten, Vård- och Omsorgsnämnden m.fl.

Mina intressen ligger i att göra nytta och arbeta för att alla kommuninnevånare ska ha det bra och att alla behandlas lika.

Arne Tegsell

80 år, Båstad, Pensionär

Fd. företagare med fokus på boendefrågor. Idag ledamot i Båstadhem.
Fastboende i Båstad sedan 2014. Intresserad av föreningsliv och lokalpolitik.
Våra medborgare bör erbjudas fler upplåtelseformer med intressanta boende i vår kommun. Skolan och seniorfrågor är den största utmaningen i framtiden och måste prioriteras. Vår kommun med sitt unika läge och fina miljö skall bevaras för framtida generationer. Det skall vara intressant att starta verksamheter i kommunen som ger service och skapar sysselsättning.

Eva Maltesson

67 år, Båstad, Undersköterska,

Född uppväxt och boende i Båstad. Varit egen företagare med min man i bensinstation/bilverkstad branschen 17 år. Familjehem i över 20 år. Jobbat som utbildad undersköterska i Båstad kommun 1996 till 2020. Tidigare hobbyuppfödare av svenska halvblodshästar, svensk ridponny samt dansksvensk gårdshund.

Barnen är vår framtid, våra förhoppningar. Seniorerna är vår historia, vår trygga grund. De däremellan är vårt samhälles puls, vår styrka och våra möjligheter. Alla är lika viktiga för mej!

Marie-Louise Nilsson

64 år, Häljarp, Pensionär

Uppväxt i Torekov bor numera på en gård i Häljarp med sambo.
Har suttit som ledamot i utbildningsnämden. Har insett hur viktigt det är för våra förskolebarn och elever att de får en lugn och trygg skola med god bemanning av lärare och pedagoger. Och satsa på närodlad och svensk mat till våra förskolebarn och elever. Vi ska tänka på vår unika natur och miljö och inte bygga sönder den, vill ha kvar det småskaliga och det öppna landskapet. För mig är naturen viktig går mycket och fotograferar på min fritid.

Erik Helbl

63 år, Östra Karup, Pensionär

Mitt engagemang inom den lokala politiken präglas av det nära; det som berör kommunens invånare i vardagen, bland annat miljön samt villkoren för såväl våra äldre medborgare som våra ungdomars och vuxnas möjligheter till bra utbildning.
Med en mångårig erfarenhet inom danska försvarsmakten, brinner jag i synnerhet för beredskapsfrågor, Dessa frågor är jag övertygat om lösas bäst inom Bjärepartiet som ju är helt lokalt och som inte styrs av strömningar från ett ”moderparti”.

Göran Håkansson

68 år, Båstad, Företagare

Gift och har tre barn. Aktiv i politiken sedan 1998. Driver eget företag sedan 1994. Båstadhems fastigheter skall även i framtiden vara i kommunens ägo. Kommunen skall vara försiktig med privatiseringar. Företagen skall ha rätt förutsättningar att utvecklas på ett enkelt och obyråkratiskt sätt. Politiker och tjänstemän skall arbeta kostnadsmedvetet, rättvist och med hög integritet mot kommuninnevånarna, ingen grupp skall prioriteras före någon annan. Idrottsföreningarna ska ges bra förutsättningar från kommunen för sin verksamhet. Fritid: Familjen, titta på lokal fotboll, cykling, segling och industrihistoria.

Marianne Eriksson Mjöberg

70 år, Boarp, Läkare

Är bl a mycket intresserad av vård-och omsorgsfrågor. 2 vice ordf i vård och omsorgsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Tidigare Politiska uppdrag: Suppleant i kommunfullmäktige i Lund, Ledamot av Hälsovårdsnämnden i Lund, Suppleant i Stockholms läns landsting, Ledamot av socialnämnden i Vårby, Ledamot av Socialnämnden i Båstad 2007. Ordförande i Visans vänner i Båstad. Medlem i Bjärepartiet from 2013.

Fritidsintressen: Musik, natur, konst.

Christer Paulsson

67 år, Häljarp, Lantbrukare

Född och uppväxt på generations gård i Häljarp, där jag och min sambo bor. Sitter som ersättare i Miljö och Byggnadsnämnd. Vill bevara det småskaliga på Bjäre och gå varsamt fram med utbyggnad. Bevara strandskyddet så att alla kan ha glädje av vår fina kust och natur.

Uno Henningsson

81 år, Båstad, f.d. räddningschef

Bor i Båstad med hustru Åsa och 2 barn. Bördig från Ystad men Båstadbo sedan 25 år. Intressen inom politiken främst skola, omsorg och en bostadsförsörjning som ger plats för alla! Fritid: jogging, körsång och frivilliga uppdrag av olika slag.

Karin Schmidt

81 år, Hemmeslöv, Pensionär

Vi har bott i Båstad i 34 år. Har arbetat som plantekniker/registrator i Helsingborg många år. Gift med Horst-Dieter, 2 barn och 3 barnbarn. Min hjärtefråga är skyddandet av Bjäres unika natur- och kulturmiljöer. Exploateringen skall inte tillåtas förstöra småskaligheten. Gärna utveckling, men med respekt för de skydd som finns. Ser lantbruket som den viktigaste näringen i kombination med turismen. Alla ska tas om hand på ett värdigt sätt i alla skeden av livet. Kommunen skall styras med öppenhet och stort medinflytande.

Fritid: Natur, kultur, djur, hantverk, gärna resor och god mat.

Helena Kruse

64 år, Båstad, Fritidspedagog

Från Dalarna men kom till Bjäre för snart 24 år sen. Vuxen dotter. Arbetar numera på kulturskolan i Laholm. Jag brinner för de flesta frågor som rör våra olika livsskeden. Men det jag lagt mest energi på är lyhördhet och att omvandla det till förbättringar inom vård- och omsorg.

Jag vill ha tydligare och mer humana ramar för vård- och omsorgsanställda och jag vill att politiken arbetar mer långsiktig och förebyggande. Det är också viktigt att bevara det unika på Bjäre, att se allas lika värde samt att sätta upp en vision för Bjäres framtid innan det är för sent.

Roland Nelson

72 år, Båstad, Pensionär

Jag är Båstadbo och har så varit under alla mina 72 år. Sitter som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt sedan 13 år tillbaka, vilket har utvecklat ett intresse för rättsväsendet hos mig.

Jag vill verka för en trivsam kommun med god service för alla våra invånare, ung som gammal. En återvinningsstation har saknats under några år, det bör vi ändra på inom en snar framtid. Fritidsintressen: Historia, antikviteter och resor.

Ingela Ekensteen Henriksson

71 år, Torekov, Pensionär

Jag är född och boende i Torekov. Har två vuxna barn. Särskilt intresserad av äldrefrågor och utvecklingen av Torekov.