Socialnämnden

Ordförande: Gösta Sandgren M

Bjärepartiet representeras av Inge Henriksson