Viktiga hållpunkter

Vad skiljer Bjärepartiet från andra partier?

Bjärepartiet är ett lokalt parti som helt kan koncentrera sig på kommunens egna frågor utan att styras av ett riksomfattande moderparti. Det blir allt vanligare att man röstar på olika partier i kommunal-, region-, riks- och EU-val. Bjärepartiet ger denna möjlighet i vår kommun. I de andra valen är dina politiska ideal avgörande, men i kommunen handlar det oftast om de praktiska vardagsfrågorna. Ideologin bland partiets kandidater täcker hela det politiska spektret.
Vi är kommunens näst största parti. Bjärepartiet har funnits i tjugofem år och har en gedigen kunskap om Bjärehalvön och dess invånare.

Bjärepartiet är det sparsamma partiet

Bjärepartiet tycker att det allmännas pengar skall behandlas som om de vore ens egna. Varje utgift skall nagelfaras om den verkligen behövs och om den är kostnadseffektiv.
Bjärepartiet vill hålla ett öga på de kommunala avgifterna som tenderar att öka. Detta beror delvis på att bestämmandet över dessa förts över från politikerna till tjänstemännen i kommunen och i kommunala bolag. Det är de folkvalda politikerna som har det ekonomiska ansvaret.
Bjärepartiet vill behålla en låg kommunalskatt, men kan tänka en ökning om det verkligen behövs för att vi skall kunna ta hand om våra gamla och svaga.

Bjärepartiet är de gamlas och svagas parti

Bjärepartiet vill att de som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp tas väl om hand. De skall få en värdig vård och omsorg, i vilket ligger små saker som god mat, möjlighet att komma ut efter önskemål, vårdas nära hemmet av personal som brinner för sin uppgift.

Bjärepartiet är kommuninvånarnas parti

Bjärepartiet ser som sin uppgift att ta det allmännas – kommuninvånarnas – intresse mot exploatering som vill göra intrång på kommunens naturvärden och kulturella särart. Vi vill att ny bebyggelse skall ske i befintliga tätorter. Boende skall ha stort inflytande på ny bebyggelse i omgivningen, då man flyttade hit med befintliga förutsättningar. Vi vill att alla våra små tätorter skall vara attraktiva att bo i, med goda kommunikationer, närhet till dagligvaruhandel, skolor och naturområden.

Med en röst på Bjärepartiet kommer du att ha närhet till dina politiker som lovar att lyssna på dig och tillvarata dina intressen.