Skånetrafiken lägger den 10 december ner linje 503 mot Ängelholm, vilket innebär att inga bussar kommer att gå via Sandbäcksområdet, förbi Karstorp och Vantinge in till Ängelholm. Den tidigare halvtimmestrafiken i rusningstid med tåg blir nu en gång i timman.

Detta drabbar på följande sätt:

Alla äldre som bor i centrala Förslöv kring Bjärehallen tvingas gå (om de orkar) 700 m till närmaste hållplats vid Margretetorpsvägen för att ta bussen till stationen och sen tåget in till Ängelholm. Skall de till centrala Ängelholm får de byta en gång till och ta buss från Ängelholms station. Inte minst försvårar det resandet till lasarettet.

Det kommer drabba personal på Haga Park, skolan mm och andra arbetsplatser i Förslöv. Det är ex. vis redan svårt att rekrytera vårdpersonal som nu måste ta sig till och från stationen med endast ett tåg i timman i stället för med buss.

Elever som går i Ängelholm och alla Förslövsbor med arbetsplatser i Ängelholm måste nu i ur och skur ta sig till stationen och de får minst en timmes längre skol- och arbetsdag genom de indragna bussarna.

Det kommer drabba barnens
fritidsaktiviteter samt alla invånares sociala umgänge och deltagande i Ängelholms kulturutbud.

Det absolut allvarligaste med de indragna bussarna . I Förslöv har byggts många bostäder (Förslövs Ängar) de senaste åren och många har köpt bostad, där en av orsakerna har varit de goda kommunikationerna.

Sen kan man ju fundera hur klokt det är att dra ner på tågen i rusningstid när folk har anpassat sitt resande till tåg. Visar åter igen att man inte långsiktigt kan lita på kollektivtrafikens tidtabeller inför beslut att kanske sälja en bil.
Dessutom har dubbelspår byggts mellan Ängelholm och Helsingborg för 4 mkr! Det första man gör när det är klart är att halvera pågatågstrafiken.

Nej nu måste Skånetrafiken tänka om! Ny tidtabell är en fullständig katastrof!

Bo Wendt Bjärepartiet
Ingrid Edgarsdotter Bjärepartiet