Låt pensionärer få fortsätta att äta på Bjäre skola.

Bjärepartiet yrkade avslag på kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag och vill att servering av luncher fortsätter på Bjäre skola.

Efter motion från Bjärepartiet 2022 utreddes frågan om möjlighet för pensionärer att få äta på skolorna i Västra och Östra Karup. Endast i V Karup skola kom måltidsverksamheteen i gång. Nu efter 1 år vill Bjäre skola och måltidsverksamheten att det skall upphöra efter som det står i tjänsteskrivelsen att okända vuxna på skolområdet kan leda till att eleverna känner sig otrygga.

Vi har väldigt svårt att förstå att det fåtal pensionärer ( ca 1-5 personer) som äter på skolan skulle skapa en oro kring elevernas trygghet. Annars brukar det framhållas att det behövs mer vuxna ögon i skolmiljön för att skapa trygghet och motverka mobbning.

Vi finner det mycket anmärkningsvärt med alla problem som man drar fram i ärendet och konstaterar att det bara är 1 år sedan frågan utreddes och att man då ej kunde se de problem som nu anföres.

Vi beklagar att vi har sådant stuprörs tänkande och att man inte kan se de stora effekter detta kan ha ur social- och hälsosynpunkt för de som ej har förmåga att själv laga mat. Utbudet av alternativ är som bekant inte så stort i V Karup.

Bo Wendt
Ingrid Edgarsdotter
Claes Sjögren
Inge Henriksson

Bjärepartiet