Lägg det nya demensboendet mittemot Willys.

Ett av Sveriges kommuners största problem framöver är att kunna rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I Båstad väntas antalet 80 åringar öka med 47 % mellan 2021 och 2031.
Nyligen byggda Haga Park är fullbelagt.
Båstad kommun planerar därför ett nytt äldreboende med inriktning på demens som skall vara klart 2026-2027.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti att äldreboendet skall ligga på Karlslundsområdet i Grevie. I Nst den 16 augusti säger kommunalrådet att närheten till livsmedelsbutik och närliggande service samt kollektivtrafik varit avgörande. Även sett till översiktsplan och landskapsbildsskyddet var området den mest lämpliga platsen.
Det är ca 1000 m till Bjäre In och eftesom det är ett demensboende är det uteslutet att de boende skulle ha någon nytta av denna butik?
Om dessa argument är viktiga hade ju våra argument enligt nedan varit mycket bättre!

Bjärepartiet anser att demensboendet skall ligga i mittemot Willys av följande skäl:
1. Willys har utmärkta busskommunikationer och dessutom en tågstation på 500 m avstånd.
2. Här växer kommunen och personalrekryteringen blir mycket lättare då det även möjliggör att personalen kan resa från närliggande kommuner.

Sen är det också av största vikt att anhöriga kan komma och hälsa på sina sjuka makar och anhöriga. För detta krävs goda kommunikationer.
För oss i Bjärepartiet är lokaliseringen till Willys och Hemmeslöv självklar av ovan nämnda argument och vi står helt frågande inför kommunledningens beslut.

Bo Wendt
Partiledare