Båstad behöver en egen återvinningsanläggning.

På norra sidan bosätter sig allt fler männinskor och vi är ca 8-9000 personer som måste köra ca 60 km tur-och retur när vi skall lämna avfall i Ängelholm.

Båstad är den enda kommunen som har så långt avstånd från centralorten i hela NSR regionen och det håller inte längre. Övriga NSR kommuner har mindre än 5 km från centrum till sina avfallsanläggningar. Vi skall ha samma rättigheter som övriga medlemskommuner.

Det är självfallet inte hållbart ur miljöperspektiv. Vi föreslår att kommunledningen uppvaktar NSR och att man diskuterar med Laholms kommun om ett samarbete kring en ny anläggning med placering i Hemmeslöv, Allarp eller Skottorp området. Anläggningen skulle därmed serva drygt 15000 personer i Laholms södra delar och Båstads norra delar. Även delar av V Bjäre och Torekov skulle få närmare till den föreslagna anläggningen.

Är du beredd att driva frågan?

Bo Wendt
Bjärepartiet