Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Gävle 18 augusti 2021, Bjärehalvön 18 augusti 2022 Det som är gemensamt är mycket nederbörd på kort tid som orsakat enormt stor skada på privat och almän egendom.

Båstad centralort har en känsligt läge vid mycket nederbörd på kort tid då mycket vatten skall ner för åsen i våra små bäckar. Samma förhållande gäller delar av Förslöv som avvattnas via Förslövsbäcken.

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit sedan den 18 augusti och vilka åtgärder kan vi vidtaga framöver?

Bo Wendt
Bjärepartiet