Kommunfullmäktige förrättade val till nämnder och styrelser den 7 november 2017.

Valet skedde i stort sett på ett förväntat och demokratiskt sett frånsett några styrelseuppdrag i NSR och NSVA våra interkommunala bolag inom renhållningsverksamhet och vatten och avlopp. Här besatte den styrande alliansen både ordinarie och ersättarplatserna vilket innebär att oppositionen ej har någon insyn i bolagen som ombesörjer en stor del av vår tekniska verksamhet.

I övrigt fick Bjärepartiet helt programenligt posten som oppositionsråd som det största oppositionspartiet. Vi har 9 mandat i nya KF medan Centern har 6.

Som största oppositionsparti fick vi även posten som ordförande i kommunrevisionen.

Vi noterar att det ej har varit helt lätt att styra i minoritet under de 4 åren och hade önskat att vi hade fått majoritet för att göra ytterligare förändringar i den kommunala verksamheten bland annat en del effektiviseringar.

Vi har dock gjort många effektiviseringar och infört nya synsätt vilket har gjort att vi behållit skatten oförändrat i 4 år under hela mandatperioden. Vid jämförelse med Ängelholm som höjt skatten 3 av 4 år eller med totalt ca 1 kr vilket innebär mellan 5000 -10000 kr mindre i plånboken för hushållen.

Vi tror och hoppas att vi med vår kunskap om förvaltningen och organisationen som vi erhållit i ledande ställning under våra 4 år vid makten kan bidraga med mycket i oppositionsställning.

Bjärepartiets representanter i nämnder och styrelser perioden 2019 -2022 är enligt följande:

KF – Bo Wendt, Inge Henriksson, Helena Stridh 2:a v.ordförande, Hans Grönkvist, Marianne Eriksson Mjöberg, Claes Sjögren, Haakon Böcker, Göran Håkansson
KS – Bo Wendt 2:a v.ordförande, Inge Henriksson, Hans Grönkvist
Milö- och byggnadsnämnden – Håkon Böcker, Ingrid Edgarsdotter
UN – Helena Stridh, Marie-Louise Nilsson
VoO – Ingrid Edgarsdotter, Marianne Eriksson Mjöberg, Claes Sjögren

Bo Wendt
partiledare Bp