I NST 13 januari står att läsa om Socialdemokraternas stolthet för införandet av fria bussar för pensionärer 75+ från 1 januari 2022. Rätt svar bör vara att Socialdemokraterna tillsammans med M, L och KD istället fördröjt fritt bussåkande för 75+ i 3 år, då det var med i Bjärepartiets budgetförslag för 2019. Tyvärr fick vi inte realisera detta och genoföra vår budget pga maktskiftet. Det vi däremot startade under vår tid vid makten var Haga park, Nya Skogsbyns förskola och ny- och ombyggnad av Föslövs skola. Men även här tar S äran åt sig när man skriver ”Vi renoverar Förslövs skola”. Rätt är att den blev färdigställd under 2021.

I övrigt har jag svårt att se vad S väljarna fått för nytta av den nu i tre år förda politiken i Samverkanför Bjäre. Istället nedrustning av aktiviteter för pensionärer och indragen lokal Vången vid Vårliden.

För Bjärepartiet,

Oppositionskommunalråd, Bo Wendt