Detaljplaneärenden

Detaljplan Båstad 109:368 och 109:370

Detaljplanen finns utställd i kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08. Kopia av planhandlingarna kan mot kopieringskostnad beställas på tel. 0431-77330.

Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2, 269 80 Båstad, senast den 8 mars 2015, namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande, postadress, fastighetsbeteckning samt diarienummer.