Bp fick oppositionsrådsposten

Kommunfullmäktige förrättade val till nämnder och styrelser den 7 november 2017. Valet skedde i stort sett på ett förväntat och demokratiskt sett frånsett några styrelseuppdrag i NSR och NSVA våra interkommunala bolag inom renhållningsverksamhet och vatten och avlopp....