INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande. Avsaknad av återvinningscentral och turerna i NSR.

Senaste veckan har vi läst om en mycket omfattande dumpning av gamla möbler mm utanför en loppisbutik i Boarp. Ett oansvarigt tilltag men visar på att behovet och avsaknaden av Svenstad är stor. Samtidigt läser vi om vårt gemensamma bolag NSRs miljonrullning och trassliga affärer där de flesta affärerna inte har med kärnverksamheten att göra.

Renhållningsverksamheten är sedan lång tid en kommunal kärn-verksamhet. Vi har avhängt oss den verksamheten till NSR där vi tillsammans med 5 andra kommuner driver insamling och kvittblivning av avfall. I en artikel i HD/NST den 14 februari finns en sammanfattning av bolagets trassliga affärer de senaste 10 åren. Här framkommer de mest konstiga affärer som har mycket lite att göra med den renhållnings-verksamhet vi bedrev i egen regi en gång i tiden i kommunen.

Konsultkostnader har varit gigantiska, bolag slumpas bort för att ett halvår senare visa miljonvinst, 2 mkr kastades bort i samband med samarbete med en stiftelse innan det avslutades helt, brott mot LOU i 40 % av alla upphandlingar, sålde dotterbolag till Ohlssons som betalade till sig själv, märkliga turer kring EU-projektet Gaya och anställningen av VDs fru i Båstad kommun samtidigt som en av våra anställda var konsult för nästan en miljon kronor parallellt med sin anställning i Båstads kommun.

Mina frågor är:

1. Samverkan för Bjäre har tvärvänt i ÅVC-frågan i början av 2019. Vi var helt överens på KS mötet i december 2018 om att bygga en ÅVC i Förslöv och det har investerats knappt 2 mkr innan ni lade ner projektet. När kan vi ha ha en mottagningsmöjlighet på plats för grovavfall och byggavfall i Båstads kommun?

2. Hur ser du på turerna kring NSRs affärer och styrelsens ansvar?

3. Borde inte styrelsen ställt mer kritiska frågor och vore det inte lämpligt att vi agera för att en helt ny styrelse väljs in för en omstart ?

För Bjärepartiet, Bo Wendt