Båstad gjorde ett kraftigt fall i rankingen 2019 till plats 164 efter att ha legat stadigt kring 110-115 i flera år. Nu efter ett som Karin Bengtsson, VD i Båstad turism och näringsliv, beskriver som ett stort arbete har man åter kommit upp på plats 115.

Det stora fallet 2019 var sannolikt att kommunledningen helt lyssnade på tre större företag i Förslöv som ej ville ha en återvinningscentral (ÅVC) i industriområdet. Hade man istället lyssnat på 500 småföretag och alla privatpersoner som Bjärepartiet gjorde hade sannolikt resultatet varit bättre. Häromdagen pratade jag med en person från Torekovsområdet som i samband med tömning inför husförsäljning hade kört 168 mil tur och retur till Ängelholms anläggning i år!

Det märkliga är att det var just Thomas Andersson (L) som yrkade på tillfällig ÅVC anläggning på industriområdet i Förslöv den 5 december 2018. Beräknad kostnad 3 mkr.

Sen stoppar han och samverkan (M, L, S och KD) anläggningen 2019 efter att ha lagt ner kostnader på 1,7 mkr. Orsaken är den ovan nämnda att några i industrigruppen klagat. I Ängelholm, Örkeljunga, mfl ligger ÅVC- anläggningarna i industriområden.

Under Bjärepartiets styre i fyra år höjdes bara va-taxan med index och avfallstaxan sänktes.

Nu hoppas jag de styrande snarast använder vårt överskott på 14 mkr (som till stora delar tillkommit genom avsaknad av ÅVC) inom renhållningskollektivet för nya sänkningar – precis som jag yrkade i kommunfullmäktige i januari 2020.

NSR sparar pengar då man slipper bygga och driva en ny ÅVC. Bolaget, genom tidigare VD, har som bekant andra problem och förtroendetapp – bara att läsa Hd om det.

Kan vi vänta oss en nystart med ny VD eller behöver man även byta styrelse?

Bo Wendt, Oppositionsråd, Bjärepartiet

.