YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora.

YRKANDE gällande Nya Sandlyckeskolan och dess Stiftelse Sankta Thora. Med anledning av styrets till vissa delar uteblivna och förhalade information till Sankta Thoras Stiftelse som vill driva Nya Sandlyckeskolan i Torekov när kommunen lämnar – huruvida Stiftelsen kommer få hyra eller köpa byggnaden med mark – har Bjärepartiet i dagens KS yrkat följande med stöd av C.

Yrkande Sankta Thora. BP yrkar att det uppdrages till kommundirektören att snarast förhandla fram ett hyres- eller köpeavtal för Sandlyckeskolan med stiftelsen Sankta Thora.

För Bjärepartiet, Bo Wendt, Gruppledare