Prestigefull investering hotar välfärden

Kommunledningens prestige att inte ompröva Båstads största investering genom tiderna hotar framtida välfärd.

Kommunrevisionen rikttade skarp kritik mot kommunledningens bristande kontroll på investeringar i början av året och att investeringsutrymmet framöver är mycket begränsat.

Vi finner nu att kommunledngen (Samverkan för Bjäre) har valt att prioritera V Karup skola på bekostnad av skolor i våra orter med stora företag som Lindab och Nolato, tillfällig återvinningsanläggning samt medel för framtida markköp för industrimark.

I juni behandlades investeringsbudget för 2021.Endast Samverkan och Bjärepartiet valde att lägga fram en budget. Samverkans dominerades helt av V Karup skola som begränsar i stort sett allt annat investeringsutrymme närmaste åren.

Investeringen på 140 mkr är den största i kommunens historia och upptar större delen av investeringsutrymmet för 2021 och 2022.

Den blir inte mindre riskfylld med tanke på corona och de starkt minskade skatteintäkter vi kommer att få de närmaste åren.

Bjärepartiet följer utvecklingen noga och inser vikten av stark ekonomi .

I dessa osäkra tider valde vi att behålla Torekov skola med upprustning för 10 mkr och 20 mkr för upprustning av V Karup skola. Genom att ej bygga nytt i VK miskar vi investeringbudgeten med ca 100 mkr för 2021-2022.

Vi har haft väldigt svårt att förstå bygget av stor skola i V Karup med tanke på att endast 20 eleverr kommer från själva byn och att bygget skall ske på bekostnad av skola i mycket större Torekov och att det ej blir någon skola framöver i Grevie.

Vid omröstning mellan Bjärepartiets budget och samverkans vann som väntat Samverkans . Prestige gick som vanligt före sunt förnuft.

De fyra goda åren med Bp vid styret och med ett samlat resultat på närmare 60 mkr är idag ett minne blott.

För Bjärepartiet

Bo Wendt och Inge Henriksson

Fyra goda år tycks följas av fyra svåra år.

2018 klarade bara en tredjedel av Sveriges kommer ett positivt resultat på 2 % och en av dem var Båstad med plus 16 mkr. 69 kommuner hade ett negativt resultat.

Under Samverkans första år 2019 tycks vi gå mot ett nollresultat.

I moseboken i bibeln talas om 7 goda år och därefter 7 magra år.

Genom samverkans oförmåga hoppas vi det stannar vid högst 4 år för Båstads räkning. Det ser illa ut med alla extra tjänster inom IFO, tjänster som ej sagt upp i tid, situationen inom IFO, avstängda dyra chefer, dyra sociala placeringar utan upphandling, bristande förmåga att agera mm, ideen om biträdande kommundirektör mm. mm. Under de fyra år Bjärepartiet styrde Båstads kommun invigdes två nya stationer och vi förhandlade oss till pågatågstrafik till Båstad som tidigast skulle ske 2035 enligt skånetrafikens tågstrategi. Förslövs station fick plattform för trafik norrifrån och 7 st pågataåg norr och söderut på vardagar. Äntligen kunde man åka norrut från södra Bjärehalvön. Bussförbindelser in till Båstad mellan 0600 och 0030.

Förslöv nya förskola Skogsbyn öppnade 2017, Förslöv skola byggs om och till och medan andra kommuner saknar äldreomsorgsplatser kommer vi med Haga Park att ha god tillgång på platser för många år framåt. Ny friidrottsarena i Båstad för 17 mkr påbörjades 2017 stod färdig 2018. Grevie fick nytt modernt bibliotek på ICA. Vi och polis Axel Johansson startade DNA projektet som har störst anslutning i hela landet och minskat villainbrotten kraftigt.

Kommunala tomter för första gången på över 10 år i centralorten och aldrig i vår kommuns historia har det planerats och släppts 90 fribyggar tomter till priser på ca 500-650 tkr. Här får vi inflyttning i egna hem vilket borgar for god ekonomi och mindre sociala problem.

I samband med valet 2018 förekom en kampanj att få bort Bjärepartiet som inte var så traditionella och vågade se våra sociala problem tidigt som nu mer och mer uppmärksammas i landet och äntligen vågar diskuteras.

Bjärepartiet var en föregångare och kanske inte så dåliga som utmålades

För Bjärepartiet

Bo Wendt Bp, Oppositionsråd
Inge Henriksson Bp, Ledamot kommunstyrelsens au