Socialutskottet

Socialutskottet ligger under Kommunstyrelsen men har egna ledamöter och ordföranden. Här behandlas frågor som rör individ och familj.

Ordförande: Gösta Sandgren M