Socialutskottet

Socialutskottet ligger under Kommunstyrelsen men har egna ledamöter och ordföranden.