Små skolor med gamla byggnader KAN!

I dagarna har klass 5 i Torekov, Sandlyckeskolan, gått till final i ”Vi i Femman”. Det raserar totalt styrets påstående om att små skolor med gamla lokaler är odugliga för inlärning.

Hur kan det då komma sig att en liten landsortsskola med gamla lokaler har så smarta elever med så bra inlärning? Jo, inlärning och kunskap sitter primärt inte i byggnader eller skolans storlek – det sitter i pedagogernas kunskaper och engagemang.

Att trivas och må bra är ryggraden i en människas liv. Det gäller såväl inlärning som kamratskap, självförtroende och övrig utveckling. Sandlyckeskolan i Torekov har bra resultat och lärare och elever som stormtrivs.

Bjäres styre vill exploatera marken där Sandlyckeskolan ligger. Det är nyckeln till den rockad som sker med snar flytt till Västra Karups nya skola. Styret lindar in flytten, nedläggningen och rivningen av Torekovs skola med att lokalerna är odugliga, att lärare inte vill stanna i små skolor, att barnen behöver fler kamrater att välja på samt att skolan värms med olja.

Själv väljer vårt kommunalråd, som är ytterst ansvarig för nedläggningen och rivningen av Torekovs skola, att ha sina barn på kommunens minsta skola – Båstad Montessori. En skola med få barn, gamla lokaler och trångboddhet. Kommunalrådet hävdar att det är för pedagogikens skull. Men vad menar kommunalrådet? Jo, det vi hör är att kommunalrådet säger att Torekovs skola och andra små kommunala skolor inte har tillräckligt bra pedagogik och inlärning pga att de inte lär ut montessori. Och att montessoripedagogik därför, per automatik, gör det befogat att se förbi allt det han och styret hävdar är en fara för barnen i små gamla enheter.

Samtidigt som denna tragedi pågår väntar Nya Sandlyckeskolan, med natur- och idrottsprofil, på att få tillgång till Sandlyckeskolans lokaler. En profil som tydligen inte heller den kan mäta sig med montessori då styret och kommunalrådet gjort allt för att förhindra en uppstart i Sandlyckeskolans lokaler.

Märk väl, att det krävs att Torekovs barn flyttas till Västra Karups nya skola för att ekonomin ska gå ihop.

Men det räcker inte med det, tyvärr! För märkligt nog sitter Liberalernas gruppledare Gitte Dahlin – kommunens tidigare skolchef – som ordförande i Båstad Montessori. Gitte Dahlin och Liberalerna är starka förespråkare för att lägga ner och riva Torekovs skola och flytta barnen till den nya skolan i Västra Karup.

Varför är nedläggningen av Sandlyckeskolan och exploateringen på dess mark så viktig? OCH, hur i hela friden kan ett styre göra en sådan prognos och med den offra barn, som mår bra och trivs, på sitt eviga exploateringsaltare?

För Bjärepartiet

Helena Kruse, Helena Stridh, Inge Henriksson, Arne Tegsell, Bo Wendt, Marianne Eriksson-Mjöber, Ingrid Edgarsdotter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *