Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Nämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Samtliga ledamöter

Namn Parti Uppdrag Ort
Grankvist, Eddie
BP
Ordf
Båstad

Ebbesson, Iréne
S
V ordf
Förslöv

Mjöberg Eriksson, Marianne
BP
Led
Båstad

Edgarsdotter, Ingrid
KD
Led
Grevie

Nilsson, Ingegerd
SD
Led
Båstad

Larsson, Sonia
C
Led
Förslöv

Ivarsson, Tony
M
Led
Båstad

Jiewertz, Ulf
M
Led
Västra Karup

Larsson, Olle
L
Led
Grevie