Miljö- och byggnadsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre områden: miljö, bygg och säkerhet. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet. Nämnden har sju ledamöter och lika många ersättare.

Samtliga ledamöter:
Carl Lilliehöök M – ordf.
Tony Ivarsson M
Ingvar Bengtsson S
Ingrid Nygren L – v.ordf.
Kenneth Larsson C
Ingrid Edgarsdotter Bp
Håkon Böcker Bp