Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och har 13 ledamöter. Kommunstyrelsen och dess utskott står för det kortsiktiga arbetet som rör kommunens driftsfrågor samt myndighetsbeslut. Kommunstyrelsen arbetar med budget och ekonomiska uppföljningar.

Samtliga ledamöter:
Johan Olsson Swantstein M – ordf.
Ulf Jiewertz M
Gösta Sandgren M
Kerstin Gustafsson M
Ingela Stefansson S – 1:e v.ordf.
Tomas Nerd S
Bo Wendt Bp – 2:a vice ordf.
Inge Henriksson BP
Hans Grönkvist BP
Stefan Olsson C
Gösta Gebauer C
Carolin Gräbner SD
Birgitte Dahlin L

Bjärepartiets ståndpunkter

Frågor som beslutas av kommunstyrelsen rör ofta större kommunala
angelägenheter och partiets ståndpunkter finns under
Ställningstaganden.