Kommunstyrelsen

  • Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och har 13 ledamöter. Kommunstyrelsen och dess utskott står för det kortsiktiga arbetet som rör kommunens driftsfrågor samt myndighetsbeslut. Kommunstyrelsen arbetar med budget och ekonomiska uppföljningar.

Samtliga ledamöter

Namn Parti Uppdrag Ort
Wendt, Bo
BP
Ordf
Båstad

Grankvist, Eddie
BP
Led
Båstad

Stridh, Helena
BP
Led
Östra Karup

Henriksson, Inge
BP
1 v ordf
Torekov

Stefansson, Ingela
S
2 v ordf
Torekov

Nerd, Thomas
S
Led
Båstad

de la Motte, Christer
M
Led
Båstad

Gustafsson, Kerstin
M
Led
Torekov

Gräbner, Carolin
SD
Led
Båstad

Andersson, Thomas
L
Led
Båstad

Gebauer, Gösta
C
Led
Förslöv

Johansson, Uno
C
Led
Båstad

Bjärepartiets ståndpunkter

Frågor som beslutas av kommunstyrelsen rör ofta större kommunala
angelägenheter och partiets ståndpunkter finns under
Ställningstaganden.