Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har 41 ledamöter. Bjärepartiets ledamöter är följande:

Bo Wendt
Hans Grönkvist
Inge Henriksson
Helena Stridh
Eddie Grankvist
Marianne Eriksson Mjöberg
Håkan Mörnstad
Jonas Persson Fohlin
Claes Sjögren

Kommunfullmäktiges uppgifter:

 • styrs av Kommunallagen (SFS1991:900)
 • instruktionsmakten (reglementen för nämnder)
 • förordningsmakten (lokala föreskrifter)
 • vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd ej beviljas)
 • beskattningsrätt (kommunalskatt)
 • avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter)

Bjärepartiet vill:

 • att fullmäktiges sammanträden blir populärare
 • få ett ökat intresse vid frågestunden i samband med sammanträden. Dessa frågor måste besvaras på ett korrekt sätt.
 • vi vill förändra möbleringen av sessionssalen. Nu sitter åhörarna bakom politikerna. Åhörarplatserna bör flyttas till sidledes av politikerplatserna.
 • införa något slag av ”medborgarfrågor”, som behandlas i princip på samma sätt som en fråga från någon ledamot.
 • framför allt få bättre beslutsunderlag
 • Har Du förslag eller önskemål var vänlig hör av Dig till någon av fullmäktigeledamöterna.

Alla är välkomna till fullmäktigesammanträdet för att lyssna och naturligtvis ställa frågor vid frågestunden. Ta upp det Du vill förändra eller bara ställ en fråga.