Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har 41 ledamöter.

 

Samtliga ledamöter

Namn Parti Uppdrag Ort
Mörnstad, Håkan
BP
Ordf
Båstad

Kjellberg, Ann-Margret
S
1 v ordf
Båstad

Heiskanen, Susanna
M
2 v ordf
Båstad

Wendt, Bo
BP
Led
Båstad

Gustafsson, Kerstin
M
Led
Torekov

Grankvist, Eddie
BP
Led
Båstad

Stefansson, Ingela
S
Led
Torekov

Ingeman, Ann-Christin
SD
Led
Båstad

Olsson, Stefan
C
Led
Grevie

Stridh, Helena
BP
Led
Östra Karup

Andersson, Thomas
L
Led
Båstad

Johnson, James
BP
Led
Båstad

Qerimaj, Adem
S
Led
Förslöv

Gräbner, Carolin
SD
Led
Båstad

Johansson, Uno
C
Led
Båstad

Persson Follin, Jonas
Led
Båstad

Andersson, Kjell
BP
Led
Förslöv

Grönqvist, Hans
BP
Led
Båstad

Toremalm, Katarina
MP
Led
Båstad

Nilsson, Marie-Louise
BP
Led
Båstad

Klang, Göran
S
Led
Vejbystrand

Sandén, Inge
SD
Led
Vejbystrand

Larsson, Sonia
C
Led
Förslöv

Henriksson, Inge
BP
Led
Torekov

de la Motte, Christer
M
Led
Båstad

Fagerberg, Lars
BP
Led
Båstad

Zäther, Ingrid
S
Led
Grevie

Mjöberg Eriksson, Marianne
BP
Led
Båstad

Andersson, Jonatan
SD
Led
Båstad

Ivarsson, Tony
M
Led
Båstad

Nilsson, Ib
C
Led
Vejbystrand

Schmidt, Karin
BP
Led
Båstad

Nelson, Roland
BP
Led
Båstad

Sterner, Mårten
MP
Led
Båstad

Nilsson, Ingegerd
SD
Led
Båstad

Lundberg, Mats
L
Led
Båstad

Sundin, Claes
M
Led
Förslöv

Krumlinde, Ebba
C
Led
Båstad

Olsson Swanstein, Johan
M
Led
Båstad

Bengtsson, Sven Olof
L
Led
Båstad

Elofson, Ann
M
Led
Båstad

 

Kommunfullmäktiges uppgifter:

 • styrs av Kommunallagen (SFS1991:900)
 • instruktionsmakten (reglementen för nämnder)
 • förordningsmakten (lokala föreskrifter)
 • vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd ej beviljas)
 • beskattningsrätt (kommunalskatt)
 • avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter)

Bjärepartiet vill:

 • att fullmäktiges sammanträden blir populärare
 • få ett ökat intresse vid frågestunden i samband med sammanträden. Dessa frågor måste besvaras på ett korrekt sätt.
 • vi vill förändra möbleringen av sessionssalen. Nu sitter åhörarna bakom politikerna. Åhörarplatserna bör flyttas till sidledes av politikerplatserna.
 • införa något slag av ”medborgarfrågor”, som behandlas i princip på samma sätt som en fråga från någon ledamot.
 • framför allt få bättre beslutsunderlag
 • Har Du förslag eller önskemål var vänlig hör av Dig till någon av fullmäktigeledamöterna.

Alla är välkomna till fullmäktigesammanträdet för att lyssna och naturligtvis ställa frågor vid frågestunden. Ta upp det Du vill förändra eller bara ställ en fråga.