Politisk organisation

Båstads kommun har sedan den förste januari i år återgått till en nämndsorganisation.
Bilden visar hur kommunens ledning numera är uppbyggd.

polorg

I denna meny hittar du de huvudsakliga uppdragen och vilka ur ditt parti som bemannar respektive befattning.

 

strand