Trafik och kommunikation

Båstads kommun måste anpassa trafikförhållandena i kommunen till den för årstiden rådande befolkningsmängden. Genom att t.ex. placera informationstavlor vid de stora infartslederna kan trafikflödet styras till kommunens olika delar på ett effektivt sätt.

Bjärepartiet vill utöka kollektivtrafiken för såväl de boendes som för miljöns bästa.

Bjärepartiet vill därför:

  • förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen och verka för olika alternativa kommunikationsmedel för pendling till arbete och studier.
  • ordna parkeringsmöjligheter och ställplatser för husbilar på platser som passar både turisterna och de omkringboende.
  • bygga gång- och cykelbanor över hela Bjäre. Detta inbjuder till ett rörligare liv för både fastboende och besökande under sommarhalvåret.
  • verka för en väl fungerande färdtjänst för kommunens invånare.
  • ta bort parkeringsautomater och i stället använda P-skivor.
  • behålla buss 506 Båstad – Förslöv – Ängelholm.
  • återinföra buss mellan Torekov och Vejbystrand.