Skola och utbildning

Skola och utbildning

Bjärepartiets målsättning att varje elev ska lämna grundskolan med godkända, konkurrenskraftiga betyg. Kommunens skolor skall ge goda förutsättningar för en fortsatt utbildning i såväl teoretiska som praktiska yrken.

Båstad har en bra skola, men den kan utvecklas så att elevantalet ökar för att därigenom kunna ge fler valmöjligheter med högsta kvalitet. Attraktiva program och goda resultat möjliggör att Båstad kan marknadsföra sig som utbildningskommun.

Bjärepartiet vill dessutom säkra att vuxna som har behov av utbildning, såväl teoretisk som praktisk på grundläggande och gymnasial nivå, får tillgång till denna i kommunens egen regi. Detta är viktigt, inte minst för dem som inte har svenska som modersmål.

För att stimulera inflyttning av barnfamiljer måste skolor finnas nära bostaden.

Bjärepartiet vill därför:

  • bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personaltäthet och välutbildade lärare.
  • specialpedagoger och stöd skall finnas för de elever som behöver det.
  • säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och lärare.
  • att det skall finnas en väl fungerande grundvux/SFI utbildning.
  • verka för fungerande barnomsorg så att nyinflyttade kan få plats direkt.
  • att alla skolor inom tätorterna ska finnas kvar.
  • att programmen vid Båstads gymnasieskola ska vara så attraktiva att kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet och att elever också kommer från grannkommunerna.