Kontakt

Kontaktperson är Helena Kruse helena.kruse@bastad.se

Medlemsavgift för 2021 är följande:
100 kr/år
Bankgironr: 5416-5667