Sammanträdeskalender 2019

Sammanträdeskalender kommunen 2019

Bjärepartiets sammanträdeskalender 2019 (utvalda delar)

Nämnd/Styrelse/Råd  

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
Ons 18:30, KF-grp 17:30

30

27

27

24

22

19

 –

 –

25

23

20

18

Utbildningsnämnd
Tis kl 13:00

22

12

19

16

14

13

17

15

12

10

Kommunstyrelse
Ons kl 09:00

9

6

13

10

8

4

21

11

9

6

4

Myndighetsnämnden
Tis kl 13:00

15

5

12

9

7

12

6

10

8

5

3

Vård Omsorgsnämnd
Ons kl 13:00

23

13

20

17

15

14

18

16

13

11

Kommunstyrelsens AU
Tis kl 08:30

22

12

19

16

14

11

13

17

15

12

10

Årsmöte

25